Aktywizacja zawodowa Seniorów w województwach

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW utworzyła w ramach projektu z FIO specjalną stronę internetową Polskie Forum Seniorów (http://www.forumseniorow.pl) Każda Organizacja seniorska, przedkładając deklarację przystąpienia do Porozumienia Polskie Forum Seniorów, może aktywnie…

Konkurs mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2020

„Ogłoszenie Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2020 Centrum PISOP zaprasza: - młode organizacje pozarządowe, - organizacje pozarządowe pełniące role Patronów, - grupy nieformalne, - grupy samopomocowe, z terenu województwa wielkopolskiego do…