Otwarcie Naramowic (9 lutego) – zapraszamy!

Szanowni Państwo, zapraszamy na otwarcie nowej filii Biblioteki Raczyńskich, które odbędzie się w najbliższy piątek 9 lutego o godz. 14.00 przy ul. Rubież 14a/37. W otwarciu Filii Naramowickiej wezmą udział dyrektor Biblioteki Raczyńskich…

Starość – bilans, zadanie, wyzwanie

„– Zmiany w strukturze demograficznej populacji wymuszą dostosowanie gospodarki do starzenia się siły roboczej. Problemem rynku pracy stanie się rosnący niedobór siły roboczej – mówi prof. dr hab. Zbigniew Woźniak.…

Pokłosie artykułu w ‚Gazecie Senior‘

„Na kolejnym posiedzeniu Miejskiej Rady Seniorów [4 XII 2017] poruszono m.in. temat podjętych starań o pomoc dla 89-letniego seniora. Pan Jankowiak z powodu złej konstrukcji windy został unieruchomiony we własnym mieszkaniu.…

Narodowy Bank Polski zaprasza na widowisko teatralne

Szanowni Państwo! Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Poznaniu serdecznie zaprasza poznańskich seniorów na prezentację widowiska “Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni” w reżyserii Mariusza Malca. Termin: czwartek 21 grudnia 2017…

O nieznanych możliwościach portalu: sektor3-0.pl dla Rad Seniorów

To może być dla Rad Seniorów interesujące i przydatne: „Sektor 3.0 to inicjatywa, dzięki której organizacje non profit wykorzystują najnowsze rozwiązania technologiczne w działaniach społecznie użytecznych. W rezultacie organizacje funkcjonują sprawniej, docierają do większej liczby…