Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności

„Encklopedia zawiera ponad 1400 haseł napisanych przez 250 wybitnych polskich znawców problematyki geriatrycznej, rehabilitacyjnej, polityki społecznej, wsparcia społecznego – ze wszystkich środowisk naukowych w Polsce. Redaktorem naukowym Encyklopedii jest prof.…

Potrzebujemy partnerstwa międzypokoleniowego

Fragment rozmowy z Bogusławem Grabowskim Marcina Wandałowskiego         „Jakie są zasadnicze przyczyny załamania się dotychczasowego konsensusu międzygeneracyjnego? Globalne przyczyny są zidentyfikowane w miarę dobrze. Jest ich przynajmniej kilka.…

Samorządy nie wykorzystują potencjału 60+

„Dlaczego rady seniorów są zaledwie w co ósmej gminie w Polsce [w styczniu 2019 gmin było 2477], skoro powoływanie ich umożliwia znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym z listopada 2013 roku? Sposobem wzmocnienia pozycji…