Modrzewski J., Wspomaganie egzystencji ludzi starszych

Modrzewski Jerzy, WSPOMAGANIE EGZYSTENCJI LUDZI STARSZYCH. KONTEKSTY SOCJOPEDAGOGICZNE. Poznań UAM 2013 Dysertacja doktorska dostępna z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu Streszczenie: "Podjęta w pracy problematyka starości wydaje się być…