Polacy wobec własnej starości

Polacy wobec własnej starości. Komunikat z badań. Oprac. Małgorzata Omyła-Rudzka. Centrum Badania Opinii Społecznej. Warszawa 2012. „W związku z tym, że rok 2012 ogłoszony został Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i…

Słuch w podeszłym wieku

SŁUCH W PODESZŁYM WIEKU Dr Jolanta Twardowska-Rajewska Postępy w naukach biologicznych, medycznych, wyeliminowanie epidemii chorób zakaźnych, wzrost stopy życiowej, przyczyniły się do wydłużenia życia ludzkiego. Dziś żyje Polsce 1,5 mln…

Senior i kultura

"Studia Kulturoznawcze" 2013 Nr 2. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM. ISSN 2084-2988. Tom zatytułowany: Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych - w całości poświęcony jest tej problematyce.…

Baza publikacji naukowych na temat starości

„W ramach projektu „OswoićStarość.pl” w marcu 2013 r. Instytut Łukasiewicza udostępnił bazę blisko pół tysiąca prac naukowych na temat starości. W zestawieniu, przygotowanym dzięki współpracy z naukowcami z całej Polski,…