Seniorzy chcą dbać o zieleń

„Miejska Rada Seniorów w Poznaniu nie ustaje w działaniach mających na celu włączanie osób starszych w aktywność na rzecz lokalnych społeczności. 5 marca w Domu Tramwajarza odbyło się kolejne posiedzenie…

Poznań dla seniorów

„Z Jędrzejem Solarskim, zastępcą prezydenta miasta Poznania rozmawia Stanisław Furmaniak – Jakie programy są obecnie realizowane w Poznaniu dla seniorów i na czym polegają? W październiku 2017 roku Rada Miasta Poznania…

Przede wszystkim praca organiczna

„To była cudowna kadencja, wspaniali ludzie. Za mojej kadencji powstał pomysł powołania Centrum Inicjatyw Senioralnych, pierwszej takiej instytucji w Polsce. To dzięki Radzie Seniorów miasto w ramach PTBS przystąpiło do…

Polityka senioralna

„Poprawa warunków życia osób starszych zamieszkujących w Poznaniu, ich bezpieczeństwo i godna opieka na każdym etapie starzenia się – to cel programu pod nazwą „Polityka senioralna Miasta Poznania na lata…

Po prostu: terapia funkcji poznawczych

„Terapia funkcji poznawczych jest tym, co możemy dać najlepszego osobom z zaburzeniami otępiennymi. W chorobie Alzheimera konieczne jest równoległe prowadzenie dwóch podstawowych terapii. Pierwsza, to terapia farmakologiczna. Drugą jest właśnie…

Seniorzy sędziwi – nie istnieją?

„Wielkopolskie media ukazują seniorów jako osoby zaangażowane, aktywne, nastawione na dialog i konsultacje społeczne. Ciągle za mało mówi się o seniorach sędziwych – taki wniosek przyniosła jedna z prezentacji podczas…

Przynoszą ulgę cierpieniu

„Hospicjum – to słowo wielu ludzi jeszcze elektryzuje i powoduje, że nie chcą o nim słyszeć. Prawda jest taka, że hospicja spełniają bardzo ważną społecznie rolę i mają duże znaczenie…

Seniorzy mają pasje

„Taniec ludowy z regionu Biskupizny i tańce integracyjne, warsztaty profilaktyczne, językowe, literackie, spotkania z ciekawymi ludźmi, pokazy nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego, prezentacje organizacji pozarządowych, spektakle muzyczne – wszystko to można było…

Razem – dla seniorów

„Miejska Rada Seniorów w Poznaniu chce współpracować z organizacjami pozarządowymi, których działania są adresowane do osób starszych. Chodzi o wymianę doświadczeń, wspólne przygotowanie mapy potrzeb seniorów oraz o wypracowanie rozwiązań…