MRS kończy swą kadencję

Zgodnie ze statutem, kadencja MRS kończy się wraz z kadencją Rady Miasta, czyli niebawem. Jednakże znowelizowany 'Statut MRS' przewiduje kontynuowanie pracy MRS do czasu wyłonienia nowej. Wszystko po to, by…

Po co nam targi Viva Seniorzy?

  „Po raz kolejny odbędą się w Poznaniu  [19-20 X 2018] największe w Polsce Targi produktów i usług dla osób starszych. Czy spełniają jednak one oczekiwania wszystkich seniorów?W niemal każdym…

II Forum Psychologii Rodziny – zaproszenie!

Seniorów zainteresowanych udziałem w II Forum Psychologii Rodziny uprzejmie informujemy, że pełna informacja o Forum (20 listopada br.) ukaże się na stronie MRS w terminie późniejszym. Na razie zachęcamy młodzież…

III Dni Gerontologii – Wrocław 2018

Wrocławskie Centrum Seniora oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić do udziału w III Dniach Gerontologii, które odbędą się pod hasłem "Srebrna gospodarka wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa" w…

X Forum III Wieku. Budujemy koalicję seniorów

„X Forum III Wieku. Konsolidacja organizacji senioralnych w całym kraju oraz utworzenie urzędu rzecznika osób starszych to najważniejsze postulaty jubileuszowych sądecko-krynickich debat. [...] Należy podkreślić, że zadaniem Forum III Wieku…