Samorządy nie wykorzystują potencjału 60+

„Dlaczego rady seniorów są zaledwie w co ósmej gminie w Polsce [w styczniu 2019 gmin było 2477], skoro powoływanie ich umożliwia znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym z listopada 2013 roku? Sposobem wzmocnienia pozycji…

Poradnik Wolontariusza 2019

Przykład  "dobrych praktyk" z Warszawy. W poradniku opisano szczegółowo 25 zrealizowanych mikroprojektów senioralnych (dotacja do 3 tys. zł), które mogą posłużyć w jakimś innym środowisku osób starszych, w tym MRS…

MRS kończy swą kadencję

Zgodnie ze statutem, kadencja MRS kończy się wraz z kadencją Rady Miasta, czyli niebawem. Jednakże znowelizowany 'Statut MRS' przewiduje kontynuowanie pracy MRS do czasu wyłonienia nowej. Wszystko po to, by…