MRS kończy swą kadencję

Zgodnie ze statutem, kadencja MRS kończy się wraz z kadencją Rady Miasta, czyli niebawem. Jednakże znowelizowany 'Statut MRS' przewiduje kontynuowanie pracy MRS do czasu wyłonienia nowej. Wszystko po to, by…

Dobrze wykorzystaliśmy dany nam czas

“Kończy się trzecia kadencja Miejskiej Rady Seniorów. O tym, co Rada zrobiła dla seniorów, opowiada jej przewodniczący Zdzisław Szkutnik. Co dobrego dla poznańskich seniorów udało się zrobić Radzie? Dla ogólnej…

Nowość: Poradnik aktywnego seniora. Poznań 2018

We wrześniu br. wyszedł drukiem „Poradnik Aktywnego Seniora“, którego nakładcą jest Delegacja Polska w Grupie Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Publikacja przygotowana została przez zespół znakomitych specjalistów…

Materiał z posiedzenia jednej z Komisji przy RPO z 13 kwietnia 2018 nt rządowego programu “Polityka społeczna wobec osób starszych 2030…”

Polecamy uprzejmej uwadze Państwa Seniorów stronę internetową Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z linkiem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/posiedzenie-komisji-ekspertów-ds-osób-starszych-1 , gdzie są zawarte wnioski Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich do rządowego programu…

Refleksje pokongresowe

„Drugi Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów, który odbył się w marcu w Krakowie, był wydarzeniem o znacznej doniosłości dla zorganizowanego ruchu senioralnego. Doniosłość wynika z tego, że stanowi czytelny sygnał o…