Prawa człowieka: poradnik dla osób starszych

„Kiedy słyszymy o prawach człowieka, często uważamy je za pojęcia teoretyczne, oderwane od naszego życia. Tymczasem wiele codziennych sytuacji może odnosić się do praw człowieka. Szczególnie starsze osoby mogą nie…

Czas, by promować wartość starości

  “Każdego roku przybywa w Polsce ponad 2 tys. stulatków. W 2050 r., więcej niż co trzeci Polak będzie emerytem. Dziś, ok. 900 tys. seniorów dotyka ubóstwo. Najniższa emerytura to…

Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r.

Z Przedmowy: „Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia (European Health Interview Survey – EHIS) to kluczowe narzędzie realizacji jednego z głównych celów Unii Europejskiej w dziedzinie statystyki zdrowia publicznego, jakim jest stworzenie systemu…

Gdy mieszkańcy się starzeją

Przemyślana lokalna polityka senioralna jest niezbędna do zapewnienia odpowiedniej jakości  usług dla wzrastającej liczby starszych mieszkańców (już w 2020 roku co czwarty Polak będzie po sześćdziesiątce, a kilkanaście lat później…

Portret społeczno-demograficzny seniorów

“Jedną z najbardziej charakterystycznych cech społecznych obecnych seniorów jest niski poziom wykształcenia. Prawdopodobnie jest to ostatnie pokolenie seniorów z wykształceniem na takim poziomie. Kolejną wyróżniającą cechą jest singularyzacja gospodarstw domowych…