Interesująca książka o starości

Kijak Remigiusz J., Szarota Zofia, Starość. Między diagnozą a działaniem. Warszawa 2013. Pełny tekst (ss.120) tej bezpłatnej publikacji czytaj TU Zob. też recenzję poniżej.       “Stereotypy i uprzedzenia…