Protokół MRS z 28 kwietnia 2014 r.

Protokół z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w dniu 28.04.2014r. Kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów rozpoczęło się w dniu 28 kwietnia br o godz. 12:00 w siedzibie Hospicjum Domowego przy ul.…

Protokół MRS z 31 marca 2014 r.

Protokół z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w dniu 31 marca 2014 r.             Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów odbyło się w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP z następującym porządkiem…

Protokół MRS z 13 stycznia 2014 r.

Protokół z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu w dniu 13 stycznia 2014 r. Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów odbyło się w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.…

Protokół MRS z 16 grudnia 2013 r.

Protokół z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w dniu 16 grudnia 2013 roku             Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Term Maltańskich w Poznaniu i rozpoczęło się o godz. 12:00 z…

Projekt oczekujący na podjęcie

PROJEKT OCZEKUJACY NA PODJĘCIE Uchwała Nr ... /2014 Miejskiej Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta Poznania z dnia ............................. 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia w 2014 roku działań informacyjno-promocyjnych seniorów Na podstawie:…

Stanowisko MRS z 7 X 2013 w spr. PEKI

MIEJSKA RADA SENIORÓW ul. 3 Maja 46, 61-7287 Poznań Poznań, 7 X 2013 r.  Stanowisko Miejskiej Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta Poznania w sprawie PEKI (część dot. seniorów)  Doceniając działania…

Protokół MRS z 4 listopada 2013 r.

Protokół z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w dniu 4 listopada 2013 r. Obecni: - wg załączonej listy obecności, - jako goście obecni byli: Alicja Szcześniak       - Wydział Zdrowia i…