Stanowisko MRS z 7 X 2013 w spr. PEKI

MIEJSKA RADA SENIORÓW ul. 3 Maja 46, 61-7287 Poznań Poznań, 7 X 2013 r.  Stanowisko Miejskiej Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta Poznania w sprawie PEKI (część dot. seniorów)  Doceniając działania…