Zapowiedź oksfordzkiej debaty na temat nieodpłatnych usług dla Seniorów

 


23 stycznia 2020, godz. 17:00, sala Baraku Kultury
al. Marcinkowskiego 21

Szanowni Państwo,

oksfordzka debata jest w środowisku poznańskich Seniorów nową formą dialogu społecznego. Podkreśla się często, że ten rodzaj debaty ma format debaty publicznej mającej otwierać na dialog i promować szacunek dla oponenta. Może to być zarazem ogólny cel takiej debaty, drugiej w ostatnich miesiącach.
W pierwszej pokoleniowej z listopada 2019 r., tj. z udziałem Seniorów i młodzieży, dyskutowano nad tezą: rozwój nowych technologii komunikacyjnych jest rozwiązaniem problemu ludzkiej samotności. Można o niej dowiedzieć się więcej, w tym o specyficznej metodyce jej przebiegu – TU

Debata na Wydz.Nauk Polit. i Dziennikarstwa UAM – 5 listopada 2019 (fot. Roman Szymański)

Tym razem Fundacja Barak Kultury z siedzibą przy al. Marcinkowskiego 21 (obok księgarni przy hotelu ‚Rzymskim“) wraz z gronem Seniorów-społeczników zaprasza na 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 17:00 do siebie. Podjęty zostanie przez dwa czteroosobowe Zespoły (Propozycji oraz Oponentów) temat: Nieodpłatne usługi dla Seniorów dobrą i skuteczną realizacją polityki senioralnej Miasta.

Każdy z ośmiu mówców o określonej roli w Zespole (debata posiada specyficzną konstrukcję i swoiste zasady), będzie dysponował 4-minutami na swą wypowiedź, którą na koniec podsumuje i oceni Jury oraz słuchacze. Debatę poprowadzi jej Marszałkini – Radna Miejska Małgorzata Woźniak.

Czego należy się spodziewać po powyższej debacie oksfordzkiej?
Chcielibyśmy poświęcić chwilę podsumowującej refleksji dotychczasowym dokonaniom w zakresie ww. tezy. Są one wyróżniające Poznań w kraju, czego wyrazem były, np. pierwsze miejsca w dwóch rankingach miast w 2019 r., tj. Miasta otwarte na ludzi (zob. TU ) oraz Najlepsze miasta dla seniorów (zob. TU ).

Debata powinna także wskazać głosami Zespołu Oponentów miejsca wymagające udoskonalenia w dotychczasowej ofercie senioralnej oraz zasygnalizować wyłaniające się potrzeby tego środowisku. To może być więc czas inspiracji dla różnych podmiotów (MRS, CIS, WZiSS) przydatnych we wprowadzaniu w 2020 r. ewentualnych nowości w usługach dla osób starszych.

Celem debaty będzie wreszcie propagowanie już istniejących możliwości wspierania Seniorów, gdyż mimo znacznego wysiłku włożonego w dotarcie z wiedzą o usługach do zainteresowanych 150. tysięcy starszych mieszkańców Poznania (np. 40-tysięczny nakład ulotki Viva Senior, comiesięczny od roku wykaz usług i kontaktów do skorzystania z nich zamieszczany w periodyku ‚Aktywny Senior‘ – obecnie „Senioralny Poznań“, liczne inne doniesienia mediów, info na stronach: stacjonarnej- 440 tys. wejść i społecznościowej Fb MRS) ciągle czuje się niedosyt informacyjny.

Poza tym, wartością samą dla siebie będzie też wprawianie się Seniorów do nowej formy dialogu, jaką jest debata oksfordzka kierująca się specyficznymi zasadami.

Debatować będą Seniorzy z MRS, Klubów Seniora, wolontariusze z CIS oraz ‚niezrzeszeni‘ posiadający stosowne doświadczenie w aktywizowaniu osób starszych. Liczymy na Państwa obecność, zwłaszcza że temat jest dla środowiska senioralnego istotny, także w perspektywie najbliższej przyszłości.

Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 21

Przygarnia uczestników Barak Kultury udzielający miejsca i wparcia organizacyjnego w formie zaproszeń skierowanych do kilkudziesięciu Klubów Seniora Poznania oraz do mediów, które przecież z łatwością mogą jeszcze raz nagłośnić temat. Seniorzy będą za to przedstawicielom mediów wdzięczni!

Zapraszamy Państwa serdecznie do aktywnego uczestnictwo w debacie!

O debacie oksfordzkiej czytaj także na portalu brawosenior.plTU

oraz na portalu TVP3 – TU

 PS
Prosimy także o dzielenie się swoimi komentarzami i sugestiami zamieszczanymi na stronie pod niniejszym wpisem.

Dyskusja (2)

 1. Z.Szkutnik

  Wsparciem inicjatywy społeczników jest także poczucie świadomości, że w Poznaniu istnieje już 11 rok Centrum Inicjatyw Senioralnych, na którego pomoc można w sytuacjach jw. liczyć. Wynika ona ze Statutu tej jednostki organizacyjnej Miasta:

  STATUT CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH
  Rozdz. 1. Postanowienia ogólne [w nowym Statucie CIS: Rozdz. 2. Cele i zakres działalności. Zob. Sesja RM Nr XXII z dn. 22 stycznia 2020 r., pkt porządku obrad 37: https://bip.poznan.pl/bip/sesje/xxii-zwyczajna-informujemy-ze-sesja-rady-miasta-poznania-jest-rejestrowana-w-formie-audiowizualnej,80777/ ]

  Paragr. 4 ust. 2
  pkt 8)
  „prowadzenie działalności w zakresie wsparcia inicjatyw senioralnych na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego”
  pkt 9)
  „budowanie przestrzeni dialogu i stwarzanie możliwości konsultacji społecznych”

  Paragr. 4 ust. 3 „Zadania jednostki obejmują w szczególności:
  6) rozwój aktywności seniorów i ich zaangażowania w sprawy publiczne”

  Paragr. 4 ust. 4 „Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych Centrum współpracuje z: [NGO] oraz innymi podmiotami realizującymi podobne zadania w obszarze działania Centrum”.

 2. Z.Szkutnik

  Dzielimy się z Państwem treścią listu skierowanego 12 stycznia do Miejskiej Rady Seniorów przez grupę społeczników zamierzających uczestniczyć w Debacie Oksfordzkiej 23 stycznia br. Podejmujemy bowiem obywatelskie działanie prosenioralne, którym mogą interesować się także inni:

  „Pragnę w imieniu grupy Seniorów-społeczników powiadomić Miejską Radę Seniorów i jednocześnie Państwa serdecznie zaprosić na debatę oksfordzką poświęconą tematyce bezpłatnych usług dla osób starszych. Odbędzie się ona 23 stycznia br. (czwartek) o godz. 17:00 w sali Baraku Kultury przy al. Marcinkowskiego 21. Szczegóły zob. anons na stronie MRS ( http://mrs.poznan.pl/zapowiedz-oksfordzkiej-debaty-na-temat-nieodplatnych-uslug-dla-seniorow/), Fb oraz w załączonym do maila tekście zapowiedzi.
  Nadto, załączam dla pełniejszego rozeznania w sprawie wykaz prosenioralnych działań różnych podmiotów, inspirowanych w większości przez MRS, które zaistniały w poprzedniej, III kadencji MRS.

  Wyrażam nadzieję, że możemy liczyć na przychylność członków MRS dla anonsowanej sprawy i aktywną obecność Państwa na debacie. Prosimy też o propagowanie w miarę możności tego spotkania wśród członków Klubów Seniora, z którymi mają Państwo kontakt.

  Świadomi jesteśmy trudności finansowych Miasta, które mogą wystąpić w tym roku, co może utrudnić osiągnięcie celów planowanej debaty oksfordzkiej, zwłaszcza w zakresie rozszerzenia oferty usług. Dodam jednak, że Poznański Klub Fundraisera ( http://klubfundraisera.pl ) wystąpił na początku listopada ub. roku z pismem (składanym podczas osobistej wizyty i rozmowy) do Zastępcy Prezydenta M. Poznania Jędrzeja Solarskiego oraz do Zastępczyni Dyrektora ROPS-u Jolanty Kucharzak z wnioskiem, o wprowadzenie do planu konkursów grantowych Miasta i województwa problematyki fundraisingu, a konkretnie oferty na organizowanie szkoleń z zakresu technik pozyskiwania środków ze źródeł innych niż miejskie/wojewódzkie. Pozwoliłoby to Organizacjom częściowo uniezależnić się od przypadłości nazywanej nieraz żartobliwie „grantozą”, co w praktyce oznacza ich bezradność i zastój w przypadku nieotrzymania grantu czy środków na zamierzone działania. Może przydałaby się więc wspomniana metodyka pozyskiwania środków, np. Klubom Seniora?

  W związku z tym planujemy w kwietniu br. kolejną debatę oksfordzką poświęconą właśnie fundraisingowi, by tę pomocową ideę przybliżać i upowszechniać. Jeśli MRS zechciałaby ten zamysł odnotować z przychylną uwagą, to PKF będzie wdzięczny.“

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *