Zobacz, jak nie płacić abonamentu RTV. Coraz więcej osób zwolnionych. Sprawdź, co trzeba zrobić

„W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wyjaśniają, że zwolnienie od opłat przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury. Wysokość emerytury brutto nie może przekraczać 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 4918,17 zł brutto. Oznacza to, że 50 proc. tego wynagrodzenia wynosi 2459,08 zł brutto. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku kwota dająca zwolnienie z opłat abonamentowych wynosiła 2292,52 zł brutto. Po tegorocznej waloryzacji warto zajrzeć do swojej decyzji i sprawdzić, czy należy się nam ulga.

Jak nie płacić abonamentu RTV

Formalności związane ze zwolnieniem z opłacania abonamentu RTV można załatwić w dowolnym urzędzie pocztowym. Na miejscu należy okazać dowód osobisty, decyzję ZUS o wysokości emerytury w danym roku (odcinek emerytury lub decyzję o przyznaniu albo waloryzacji emerytury) oraz wymagane przepisami oświadczenie (druk jest dostępny w każdym urzędzie pocztowym).

Uprawnienia do korzystania z bezpłatnego abonamentu radiowo-telewizyjnego uzyskamy od następnego miesiąca po dopełnieniu niezbędnych formalności na poczcie. Np. jeżeli formalności załatwimy w marcu tego roku, to uprawnienia do zwolnienia uzyskamy od kwietnia 2020 roku. […]

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Oprócz emerytów po 60. roku życia, których emerytura jest niższa niż 2459,08 zł brutto, abonamentu RTV nie muszą również płacić:

  • osoby po 75. roku życia,
  • osoby co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub o całkowitej niezdolności do pracy, bezrobotni,
  • pobierający świadczenie przedemerytalne,
  • osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna określony w Ustawie z 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • członkowie rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

    Uwaga! Osoby, które chcą zyskać zwolnienie z opłat ze względu na swój wiek (75 lat), nie muszą już okazywać na poczcie dowodu osobistego, który potwierdzi datę urodzenia.“

Pełny tekst art. Małgorzaty Wąsacz na portalu „Gazety Pomorskiej“ czytaj – TU

O „polowaniu” na niepłacących czytaj – TU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *