Żyją za niecałe 600 złotych miesięcznie. W Polsce wzrosło skrajne ubóstwo. Najnowsze dane GUS

„W 2018 r. stopa ubóstwa skrajnego w Polsce wyniosła 5,4 proc., czyli o 1,1 punkt procentowy więcej w porównaniu z 2017 rokiem. – Znacząco zwiększyło się ubóstwo wśród gospodarstw domowych utrzymujących się głównie ze świadczeń społecznych innych niż emerytury i renty – napisał w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

Fot. Jarosław Kubalski/Agencja Gazeta za portalem msn.finanse Microsoft News

Na początek wyjaśnijmy terminy jakimi posługuje się GUS. Urząd analizuje trzy rodzaje ubóstwa: skrajne, relatywne i ustawowe. Podstawę wyznaczania granicy ubóstwa skrajnego stanowi minimum egzystencji szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Kategoria minimum egzystencji wyznacza bardzo niski poziom zaspokojenia potrzeb. Konsumpcja poniżej tego poziomu utrudnia przeżycie i stanowi zagrożenie dla psychofizycznego rozwoju człowieka. Na przykład osoby, które żyją za mniej niż 595 złotych uznawane są za skrajnie ubogie. Próg ubóstwa relatywnego wynosi 810 złotych miesięcznie, a ustawowego 701 złotych miesięcznie. Poszczególne progi pokazuje poniższa tabela. […]“

Pełny tekst art. AŻ/JSB na portalu msn.finanse Microsoft News czytaj – TU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *